Artsen

 

 

In de Orthopedie groep zijn 6 orthopedische chirurgen werkzaam. Ieder van hen heeft zijn eigen specialisatie waardoor we u een optimale zorg kunnen aanbieden. Een orthopedisch chirurg is een arts die na zijn opleiding geneeskunde nog een specialisatie opleiding volgt gedurende 6 jaar. Nadien wordt vaak nog een fellowship verricht om de kennis over 1 bepaald gewricht uit te breiden. De artsen bij wie u op raadpleging komt zijn allen orthopedische chirurgen. Zij zullen ook instaan voor de operatie en de opvolging na de operatie.

De orthopedische chirurgen van onze dienst worden bijgestaan door 2 zaalartsen. De taak van een zaalarts is de optimale verzorging van de gehospitaliseerde patiënten. Zij verzorgt de specifieke medische opvang van de patienten in nauwe samenwerking met de behandelende orthopedische chirurg. De zaalarts staat ook in voor de administratieve formaliteiten bij ontslag uit het ziekenhuis.

Verder werken er in onze dienst Geneesheer Specialisten in Opleiding (GSO). Dit zijn artsen die een 6 jarige opleiding tot orthopedisch chirurg volgen. Na twee jaar algemene heelkundige vorming volgen zij nog vier jaar een specifieke  orthopedische opleiding. Gedurende deze periode assisteren ze bij de ingrepen en volgen ze theoretische cursussen waarover ze examens afleggen. Binnen onze dienst assisteren assistenten tijdens operaties en doen ze consultaties in de gipskamer. Ze worden tijdens hun opleiding op permante wijze opgeleid en werken steeds onder de supervisie van één van de orthopedische chirurgen.