Dokters die deze aandoening opereren

Ingegroeide teennagel – Onychocryptosis


Een ingegroeide tennagel komt voornamelijk voor aan de grote teen. Het kan echter wel voorkomen aan de kleinere tenen maar dit is eerder zeldzaam. De nagel is in de huid gegroeid en geeft daar dan klachten. Initieel is dit bij het dragen van nauw schoeisel, maar dit kan ook bij het blootsvoets lopen. Dit ingroeien kan gecompliceerd worden met een infectie.
De oorzaak is niet altijd gekend. Te nauw schoeisel, de nagels te kort of afgerond knippen, de algemene vorm van de nagel, standafwijking van de voet, etc. Vaak zien we dit bij pubers, mogelijks doordat hun nagels dunner zijn daar ze sneller groeien.


Behandeling

Een pedicure of podoloog kan het probleem vaak voorkomen of initïeel behandelen. Indien er echter een infectie ontwikkeld, dient antibiotic opgestart te worden in combinatie met chloraminebadjes. Bij recidiverend ingroeien van de nagel, moet soms overgegaan worden tot chirurgie. Tijdens deze ingreep wordt de rand van de nagel samen met nagelmatrix (groeizone) verwijderd. Hierdoor treedt er een blijvende versmalling van de nagel op. In slechts zeer uitzonderlijke gevallen dient de nagel volledig met nagelbed en nagelwortel verwijderd te worden.