Medische info

De informatie die u in de volgende pagina's aantreft, zijn voorbeelden van hoe een bepaald orthopedisch probleem in onze dienst aangepakt wordt. Er wordt geenszins beweerd dat dit de enige oplossing is voor een bepaald probleem of aandoening, noch wordt er uitspraak gedaan over andere behandelingsmogelijkheden die er bestaan doch in onze dienst niet worden toegepast. Het is onze bedoeling geweest om de zaken zo eenvoudig mogelijk voor te stellen zodat ze begrijpbaar zijn voor een niet-medisch publiek. Onder andere om deze redenen zullen bepaalde aspecten van bepaalde operaties minder of niet besproken worden. De informatie kan dan ook niet als volledig beschouwd worden.

De informatie die gegeven wordt, moet gezien worden als een vertrekpunt en mogelijke leidraad tijdens het gesprek met uw specialist over een eventueel uit te voeren operatie. Indien u iets niet begrijpt uit deze informatie of uit de informatie die u gegeven wordt door de specialist, moet u terug contact opnemen met de specialist alvorens u te laten behandelen.

Als u iets niet begrijpt of verdere vragen heeft, moet u terug persoonlijk op raadpleging komen en verduidelijkingen vragen aan Uw behandelende geneesheer.